Добре дошли

Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в XXVIII Международен научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2018", който ще се проведе от 10 до 14 септември 2018 г. в гр. Созопол.

MMA Opening

Научният симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2018" се организира от Катедра "Електроизмервателна техника" и Катедра "Прецизна техника и уредостроене" на Технически университет - София. Съорганизатори на симпозиума са Български институт по метрология, Съюз на метролозите в България, Българско академично метрологично дружество и АЕЦ "Козлодуй" ЕАД. Симпозиумът представя най-новите постижения на метрологията и метрологичното осигуряване. Традиционни участници са научни работници и специалисти от Техническите университети, Български институт по метрология, метрологични лаборатории, държавни и частни фирми от България, Русия, Украйна, Германия, Чехия, Турция, Румъния, Италия, Израел, Македония, Гърция и други.

Всички доклади се рецензират. Докладите от МНС „ММО 2018“ ще бъдат публикувани в Сборник с доклади на МНС „ММО 2018“ на английски език и в електронен вид. Най-добрият доклад на млади учени (до 35 г.) ще бъде отличен.

Работни езици: английски, български, руски.

Докладите от МНС „ММО 2018“ могат да бъдат презентирани на всеки от работните езици по желание на автора/те. Ще бъде осигурен превод от и на всеки от работните езици.

Брошурата "Първо съобщение" може да бъде свалена от тук.


История

Първият научен симпозиум "Метрология" (по-нататък – Симпозиум) се провежда с международно участие през септември 1990 г. в гр. Созопол, в почивната станция на Висшия машиноелектротехнически институт – София, сега Технически университет - София. Инициатор, основоположник и пръв организатор е проф. д.т.н. Васил Д. Филев и лаборатория "Метрология” към катедра "Електроизмервателна техника" на факултет "Автоматика" при Технически университет - София.Сборник с доклади

Етика на научните публикации и сигнали за злоупотреба

Рецензиране. Рецензия