Организация и настаняване

Симпозиумът традиционно ще се проведе в Учебната спортно-оздравителна база (УСОБ) на ТУ-София в гр. Созопол.

Регистрация:8.09.2017 г. от 10:00 ч. до 19:00 ч.
Откриване на Симпозиума:9.09.2017 г. от 9:00 ч.
Доклади и дискусии:9, 10 и 11.09.2017 г.
Закриване на Симпозиума:11.09.2017 г.
Отпътуване:12.09.2017 г.

На участниците в Сипозиума, подали и заплатили таксата за участие до 15.07.2017 г., ще бъде осигурена възможност за настаняване и храна в УСОБ на ТУ-София.