mmo logo

XXXIII Международен научен симпозиум

Метрология и метрологично осигуряване 2023

7-11, септември, Созопол, България

Контакти

Адрес на организационния комитет:
"МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2023"
Факултет Aвтоматикa
Катедра "Електроизмервателна техника"
Технически университет - София
Бул. Св. Климент Охридски 8.
София 1756
БЪЛГАРИЯ

Лица за контакт:
доц. д-р Иван Коджабашев
Тел: +359 887 516 765
Е-mail: kodjabashev@tu-sofia.bg

доц. д-р Велизар Василев
Тел: +359 2 965 28 98
Е-mail: vassilev_v@tu-sofia.bg