mmo logo

XXXIII Международен научен симпозиум

Метрология и метрологично осигуряване 2023

7-11, септември, Созопол, България

jumbotrotn

Добре дошли

Организационният Комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в XXXIII Международния научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2023" (IEEE запис на симпозиума #59144), който ще се проведе от 7 до 11 септември 2023 г. в гр. Созопол.

XXXIII МНС "ММО 2023" се организира в рамките на „Дните на науката на ТУ-София“ от Катедра "Електроизмервателна техника" и катедра "Прецизна техника и уредостроене" на Технически университет - София, Българска секция на IEEE и с участието на Български институт по метрология, Съюз на метролозите в България, Българско академично метрологично дружество и АЕЦ "Козлодуй". XXXIII МНС "ММО 2023" представя най-новите постижения на метрологията и метрологичното осигуряване. Традиционни участници са научни работници и специалисти от технически университети, национални метрологични центрове, метрологични служби и лицензирани лаборатории, представители на държавни и частни фирми от България, Русия, Украйна, Германия, Чехия, Турция, Румъния, Италия, Израел, Македония, Гърция и други.

Конференцията ще се проведе в хибридна форма – на място и онлайн. Докладите се представят и ще се публикуват на английски език. Всички доклади се рецензират. Най-добрите доклади от тематиката на IEEE ще бъдат представени за публикуване в IEEE Xplore Digital Library. Всички други рецензирани доклади ще бъдат публикувани в Proceedings of XXXIII ISS "MMA 2023" на английски език в печатна и електронна форма. Разширени версии на редица доклади ще бъдат публикувани в Годишника на Техническия университет в София, http://proceedings.tu-sofia.bg

Всеки доклад се представя за участие в симпозиума на английски език, а може да бъде изнесен по избор на автора на един работните езици: английски, български или руски. Ще бъде осигурен превод от и на всеки от работните езици.

Първо съобщение за XXXIII МНС "ММО 2023" можете да свалите тук.

Важни срокове

Резюме на доклада31.03.2023
Пълен текст на доклада30.04.2023
Известие за допускане30.05.2023
Окончателен текст на доклада30.06.2023
Такса за участие10.08.2023
Регистрация07.09.2023
Откриване на Симпозиума08.09.2023
Закриване на Симпозиума10.09.2023
Отпътуване11.09.2023