mmo logo

XXXIII Международен научен симпозиум

Метрология и метрологично осигуряване 2023

7-11, септември, Созопол, България

jumbotrotn

Добре дошли

Организационният Комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в XXXIII Международния научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2023" (IEEE запис на симпозиума #59144), който ще се проведе от 7 до 11 септември 2023 г. в гр. Созопол.

XXXIII МНС "ММО 2023" се организира в рамките на „Дните на науката на ТУ-София“ от Катедра "Електроизмервателна техника" и катедра "Прецизна техника и уредостроене" на Технически университет - София, Българска секция на IEEE и с участието на Български институт по метрология, Съюз на метролозите в България, Българско академично метрологично дружество и АЕЦ "Козлодуй". XXXIII МНС "ММО 2023" представя най-новите постижения на метрологията и метрологичното осигуряване. Традиционни участници са научни работници и специалисти от технически университети, национални метрологични центрове, метрологични служби и лицензирани лаборатории, представители на държавни и частни фирми от България, Русия, Украйна, Германия, Чехия, Турция, Румъния, Италия, Израел, Македония, Гърция и други.

Конференцията ще се проведе в хибридна форма – на място и онлайн. Докладите се представят и ще се публикуват на английски език. Всички доклади се рецензират. Най-добрите доклади от тематиката на IEEE ще бъдат представени за публикуване в IEEE Xplore Digital Library. Всички други рецензирани доклади ще бъдат публикувани в Proceedings of XXXIII ISS "MMA 2023" на английски език в печатна и електронна форма. Разширени версии на редица доклади ще бъдат публикувани в Годишника на Техническия университет в София, http://proceedings.tu-sofia.bg

Всеки доклад се представя за участие в симпозиума на английски език, а може да бъде изнесен по избор на автора на един работните езици: английски, български или руски. Ще бъде осигурен превод от и на всеки от работните езици.

Първо съобщение за XXXIII МНС "ММО 2023" можете да свалите тук.

Важни срокове

Резюме на доклада31.03.2023
Пълен текст на доклада*30.05.2023
Известие за допускане*15.06.2023
Окончателен текст на доклада30.06.2023
Такса за участие10.08.2023
Регистрация07.09.2023
Откриване на Симпозиума08.09.2023
Закриване на Симпозиума10.09.2023
Отпътуване11.09.2023

Програма

Програмата може да бъде свалена от тук.

fni

Програмата е отпечатана с финансовата подкрепа на ФНИ, договор № КП-06-МНФ/9 – 23/05/2023
Фонд „Научни изследвания“ не носи отговорност за съдържанието на докладите, представени на научния форум, както и за съдържанието на рекламните и други материали за него.