mmo logo

XXXIV Международен научен симпозиум

Метрология и метрологично осигуряване 2024

7-11, септември, Созопол, България

jumbotrotn

Добре дошли

Организационният Комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в XXXIV Международния научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2024" (IEEE запис на симпозиума #62616), който ще се проведе от 7 до 11 септември 2024 г. в гр. Созопол.

XXXIV МНС "ММО 2024" се организира в рамките на „Дните на науката на ТУ-София“ от Катедра "Електроизмервателна техника" и катедра "Прецизна техника и уредостроене" на Технически университет - София, Българска секция на IEEE и с участието на Български институт по метрология, Съюз на метролозите в България, Българско академично метрологично дружество и АЕЦ "Козлодуй". XXXIV МНС "ММО 2024" представя най-новите постижения на метрологията и метрологичното осигуряване. Традиционни участници са научни работници и специалисти от технически университети, национални метрологични центрове, метрологични служби и лицензирани лаборатории, представители на държавни и частни фирми от България, Русия, Украйна, Германия, Чехия, Турция, Румъния, Италия, Израел, Македония, Гърция и други.

Конференцията ще се проведе в хибридна форма – на място и онлайн. Докладите се представят и ще се публикуват на английски език. Всички доклади се рецензират. Най-добрите доклади от тематиката на IEEE ще бъдат представени за публикуване в IEEE Xplore Digital Library. Всички други рецензирани доклади ще бъдат публикувани в Proceedings of XXXIV ISS "MMA 2024" на английски език в печатна и електронна форма. Разширени версии на редица доклади ще бъдат публикувани в Годишника на Техническия университет в София, http://proceedings.tu-sofia.bg

Всеки доклад се представя за участие в симпозиума на английски език, а може да бъде изнесен по избор на автора на един работните езици: английски, български или руски. Ще бъде осигурен превод от и на всеки от работните езици.

Първо съобщение за XXXIV МНС "ММО 2024" можете да свалите тук.

Важни срокове

Резюме на доклада*30.04.2024
Пълен текст на доклада*31.05.2024
Известие за допускане*30.06.2024
Окончателен текст на доклада*07.07.2024
Такса за участие10.08.2024
Регистрация07.09.2024
Откриване на Симпозиума08.09.2024
Закриване на Симпозиума10.09.2024
Отпътуване11.09.2024