mmo logo

XXXIII Международен научен симпозиум

Метрология и метрологично осигуряване 2023

7-11, септември, Созопол, България

IN MEMORIUM

Prof. Hristo Radev DSc

НА 09.06.2020 г. НИ НАПУСНА

проф. д.т.н. Христо Кирилов Радев

Дългогодишен Председател на Международният научен симпозиум „Метрология и метрологично осигуряване“, създател и Научен ръководител на Научно-приложна лаборатория „Координатни измервания в машиностроенето“, дългогодишен Председател на Съюза на метролозите в България, Председател на Българското академично метрологично дружество, Почетен лектор на Южно-уралския държавен университет, Член на генералния съвет на IMEКO, Член на Метрологичната академия на Руската федерация, Академик на Академията по метрология на Украйна, член на Инженерната академия на Украйна.

Автор на значимо количество научни и научно-приложни разработки, патенти, публикации, учебници и справочници, свързани с измерванията в машиностроенето. Ръководил над 10 докторанта и десетки дипломанти. Инициатор и редактор на книгата-справочник в три тома „Метрология и измервателна техника“. Носител на златен медал на ТУ–София за дългогодишна преподавателска и научно-изследователска дейност.

Неговата огромна ерудиция и безкраен ентусиазъм издигна на високо международно и научно равнище симпозиума „Метрология и метрологично осигуряване“, успявайки да разшири значително неговите тематични направления и географията на участниците!